Udalosti a komentáre 

 

25.11.2022 - posvätenie adventných vencov na II. stupni

24.11.2022 - rodičia s deťmi vyrábali adventné vence na I. stupni

23.11.2022 - súťaž v zdobení adventných vencov

                     deviataci na burze informácií stredných bardejovských škôl

22.11.2022 - vyhodnotenie školského kola olympiády z anglického jazyka

21.11.2022 -  posedenie s bývalými učiteľmi našej školy v školskej jedálni

18.11.2022 - naši učitelia na spoločnom metodickom dni škôl Košickej arcidiecézy v Košiciach

                     úspech našich speváčok na súťaži Giraltovský hudák

16.11.2022 - vyhodnotenie jesenného zberu papiera Jednotlivci Triedy

14.11.2022 - úspech na okresnom kole v stolnom tenise chlapcov

11.11.2022 - pekný úspech na okresnom kole v stolnom tenise dievčat    

                   okresné kolo v šachu

                   pekný úspech na speváckej súťaži v speve ľudových piesní "Labirskyj hudák"

4.11.2022 - školské majstrovstvá v stolnom tenise

                  duchovná obnova našich šiestakov  Komentár

2.11.2022 - duchovná obnova našich ôsmakov  Komentár

27.10.2022 - misijný jarmok na I. stupni

23.10.2022 - púť našich druhákov do Ľutiny

21.10.2022 - vyhodnotenie školského kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

                    Deň jablka na I. stupni

                    Farebný misijný týždeň na I. stupni

20.10.2022 - Slávnosť 30. výročia vzniku cirkevného školstva v Bardejove  VIDEO

                      Z bohatej histórie bardejovského cirkevného školstva VIDEO

                     Pasovanie prvákov za Deti svetla v školskom roku 2021/2022 VIDEO

16.10.2022 - Vynikajúci úspech nášho futbalového tímu na okresnom futbalovom turnaji

13.10.2022 - šarkaniáda žiakov I. stupňa na Radničnom námestí

5.10.2022 - požehnanie aktoviek našich prváčikov po školskej sv. omši v kláštore sv. Jána Krstiteľa

30.9. - 2.10.2022 - Duchovné cvičenia zamestnancov Cirkevnej spojenej školy v Augustineu v Bardejovských Kúpeľoch   VIDEO                        

16.9.2022 - Duchovná obnova našich piatakov v pastoračnom centre Božieho milosrdenstva na Družbe                   

5.9.2022 -  začiatok školského roka 2022/2023 - Veni sancte v Bazilike sv. Egídia

 

                   Tradičné koncoročné fotografovanie tried 2021/2022

 

30.6.2022 - Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022 v Bazilike sv. Egídia  VIDEO

                  školský výlet 9.B do Bratislavy a Viedne VIDEO

23.6. 2022 - športová miniolympiáda na našom I. stupni

22.6.2022 - ďakovná púť našich deviatakov do Vysokej nad Uhom  Komentár

                  ďakovná púť našich prvoprijímajúcich tretiakov do kostola sv. Rodiny na Vinbargu

20.6.2022 - morálne ocenenie našich žiakov pomocným biskupom  Mons. Marekom Forgáčom v Košiciach

17.6.2022 - naši deviataci na brigáde v Hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi

16.6.2022 - Piknik v našom ŠKD

                  Exkurzia 6.B v stolárskej dielni v Bardejovskej Novej Vsi

                  Miss bábika na 1. stupni

                  Ďakovný list z Hospicu Matky Terezy pre našu školu

14.6.2022 - opekačka 2.A s rodičmi

13.6.2022 - Dejepisná exkurzia žiakov 6. ročníka do Kaštieľa a Archeoparku v Hanušovciach

2.6.2022 -  výlet našich druhákov do kláštora sv. Jozefa kongregácie sestier Božského Vykupiteľa v Raslaviciach

10.6.2022 - beseda so spisovateľom Braňom Jobusom v okresnej knižnici Dávida Gutgesela

30.5 - 3.6.2022 - Naši štvrtáci na škole v prírode v Tatranskej Lomnici

27.5.2022 - Vyhodnotenie súťaže Sabi - viečka, ktorú naša škola vyhrala

                  Duchovné obnovy našich piatakov a šiestakov

20.5.2022 - úspech našich dievčat na okresnom kole v badmintone

17.5.2022 - Dejepisná exkurzia žiakov 9. ročníka do Osvienčimu a Krakova VIDEO

16.5.2022 - Praktické ukážky výcviku sokoliara na 1. stupni

13.5.2022 - mariánske večeradlo našej školy pre celú farnosť v Bazilike sv. Egídia VIDEO

10.5.2022 - besiedka ku Dňu matiek pre rodičov 1.A triedy  VIDEO

11.5.2022 - besiedka ku Dňu matiek pre rodičov 1.B triedy  VIDEO

9.5.2022 - pekný úspech na okresnej speváckej súťaži "Slávik Slovenska"

10.5.2022 - vynikajúci úspech študenta na celoslovenskom kole olympiády z anglického jazyka

6.5.2022 - pekný úspech na arcidiecéznom kole recitačnej súťaže "A slovo bolo u Boha"

3.5.2022 -  pekné umiestnenie nášho družstva 1. stupňa na futbalovom turnaji McDonalds Cup  

               Naši druháci na exkurzii na hlavnej pošte Bardejov 1   

27.4.2022 - Tradičné pasovanie našich prvákov za deti svetla VIDEO

                  Vyhrali sme súťaž SABI - zber jogurtových viečok /podpora zdravej výživy/

26.4.2022 - ocenenie za dlhoročnú prácu a rozvoj katolíckeho školstva Košickej arcidiecézy pre Mgr. Veroniku Markovú

21.4.2022 - vynikajúci úspech na okresnom kole matematickej olympiády

8.4.2022 -  vynikajúci úspech na okresnom kole chemickej olympiády

                 výborné výsledky našich žiakov na okresnom kole matematickej pytagoriády

2.4.2022 -  zápis detí do 1. ročníka

25.3.2022 - skvelý úspech našich žiakov na okresnom kole geografickej olympiády

                  pekný úspech nášho družstva na okresnom kole biblickej olympiády

                  naši recitátori na okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína

24.3.2022 - vynikajúci úspech našich žiakov na okresnom kole fyzikálnej olympiády

10.3.2022 - vynikajúci úspech našich žiačok na okresnom kole recitačnej súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko

4.3.2022 - Hodiny našich žiakov a študentov s anglickými lektormi  VIDEO

                Vynikajúci úspech našich žiakov na krajskom kole jazykových olympiád

3.3.2022 - Hrali sme bábkové divadlo na hodine literatúry - 5.B

                Hrali sme bábkové divadlo na hodine literatúry - 5.A

                Všetkovedko - vedomostná súťaž na I. stupni

                Projektové vyučovanie o ľudskom tele na hodine prírodovedy v 3.A

1.3.2022 -  školská výtvarná súťaž "Vesmír očami detí"

17.2.2022 - tradičný fašiangový karneval na I. stupni VIDEO

15.2.2022 - úspechy žiakov na okresnom kole predmetových olympiád

3.2.2022 -  školské kolo Hviezdoslavovho Kubína na I. stupni VIDEO  Vyhodnotenie

25.1.2022 - školské kolo Hviezdoslavovho Kubína na II. stupni VIDEO    Výsledky

20.1.2022 - úspech našich žiakov na okresnom kole olympiády z anglického jazyka

17.1.2022 - úspech našej žiačky v literárnej súťaži HOS "Vianočná litera"

12.1.2022 - Výsledky školských kôl predmetových olympiád

6.12.2021 -  sv. Mikuláš na našom I. stupni CZŠ sv. Egídia

29.11.2021 - Adventný kalendár pre našich prvákov ako darček od 9.B triedy VIDEO

                    Posvätenie adventných vencov

26.11.2021 - vyhodnotenie jesenného zberu papiera  Foto

                         súťaž o najkrajší adventný veniec na II. stupni                    

2.11.2021 - Videodarček žiakov 1. stupňa našej CZŠ sv. Egídia pre našich starých rodičov VIDEO

                    Program 2.A triedy pre našich starkých VIDEO

                     Farebný misijný týždeň na I. stupni

                           Deň so svätými na I. stupni

 

2.9.2021 -   začali sme školský rok 2021/2022 slávnostným Veni Sancte             

              

                   

 

ARCHÍV

 

                     2020/2021    2019/2020   

 

2018/2019    2017/2018    2016/2017

 

2015/2016    2014/2015    2013/2014   

 

2012/2013    2011/2012    2010/2011