Udalosti a komentáre 

 

   

10.4.2024 - vynikajúce výsledky na okresnom kole matematickej olympiády

6.4.2024  -  Zápis žiakov do 1. ročníka

5.4.2024 -  pekný úspech stolnotenisového družstva žiakov

27.3.2024 - Pašiová hra žiakov 9. ročníka na školskej sv. omši

26.3.2024 - vynikajúce umiestnenie našich žiakov na okresnom fyzikálnej olympiády

                  pekná reprezentácia školy na okresnom kole chemickej olympiády

22.3.2024 - Krížová cesta našich žiakov v Bazilike sv. Egídia

                   Pieseň 1     Pieseň 2      Pieseň 3

                  veľký úspech na okresnom kole recitačnej súťaže "Hviezdoslavov Kubín"

                  pletenie košíkov na I. stupni s občianskym združením "Vrbovnica"

                  "Čítanie rozprávky s otcom" v 1.A triede

20.3.2024 - Pôstna duchovná obnova našich siedmakov

8.3.2024 - naši prváci na korčuliarskom kurze   VIDEO

                 beseda o kriminalite na I. stupni

7.3.2024 -  školské kolo Hviezdoslavovho Kubína na I. stupni     Ukážky poézie VIDEO

                                                                                                          Ukážky prózy  VIDEO

22.2.2024 - školské kolo Hviezdoslavovho Kubína na II. stupni  Ukážky poézie VIDEO

                                                                                                          Ukážky prózy  VIDEO

                  veľký úspech na okresnom kole dejepisnej olympiády

                  školské kolo biblickej olympiády

18.2.2024 - pekný úspech tanečného odboru našej CZUŠ sv. Jána Bosca v Košiciach

13.2.2024 - Vyhodnotenie školského kola chemickej olympiády

                  Vyhodnotenie školského kola geografickej olympiády

                  Pekný úspech nášho študenta na okresnom kole matematickej olympiády

8.2.2024 - Fašiangová šiškoparty v našom ŠKD  VIDEO

                 Lyžiarsky výcvik 7. ročníka - Regetovka  VIDEO

1.2.2024 - Deň otvorených dverí na našom bilingválnom gymnáziu VIDEO

31.1.2024 - pekný úspech našich žiakov na recitačnej súťaži "A slovo bolo u Boha"

                   Slávnosť sv. Jána Bosca - spolupatróna školy VIDEO

29.1.2024 - vedomostná súťaž "Všetkovedko" na I. stupni

25.1.2024 - tradičný fašiangový karneval na I. stupni

                    Lyžiarsky výcvik 8. ročníka -Regetovka    VIDEO

24.1.2024 - oslava 50 ročného jubilea nášho pomocného otca biskupa Mons. Mareka Forgáča

20.1.2024 - Ples nášho bilingválneho Gymnázia sv. Jána Bosca VIDEO

10.1.2024 -  Trojkráľové požehnanie školy

22.12.2023 - Posledný deň pred Vianocami na našej škole - II. stupeň  VIDEO 1     VIDEO 2

                    Vianočná koleda 8.B  VIDEO    Vianočný príbeh 6.B  VIDEO   

                    Vianočné tradície na I. stupni  Vianočné vystúpenie 4.B

19.12.2023 -Charitné trhy na podporu ľudí v núdzi - "Oáza - nádej pre nový život" - II. stupeň

                    Charitné trhy na I. stupni

                  Vyhodnotenie školského kola matematickej pytagoriády na II. stupni

14.12.2023 - Pasovanie prvákov za "Deti svetla" na sv. Luciu  VIDEO

13.12.2023 - Vianočný program našej CZUŠ sv. Jána Bosca "Paradiso" v ŠH Mier   VIDEO

8.12.2023 - vyhodnotenie školského kola dejepisnej olympiády v 9. ročníku

7.12.2023 - prezentácia nášho bilingválneho gymnázia na burze informácií bardejovských stredných škôl

6.12.2023  -   navštívil nás sv. Mikuláš VIDEO

                   výstava adventných kalendárov našich tried

4.12.2023 - posvätenie adventných vencov na 2. stupni a gymnáziu

                  zdobenie adventných vencov a ich posvätenie na I. stupni

                   vyhodnotenie školského kola dejepisnej olympiády v 6. ročníku

                   vyhodnotenie školského kola dejepisnej olympiády v 7. ročníku

29.11.2023 -   anglická súťaž "Talent show"  VIDEO

25.11.2023   - aktívna účasť našej školy na Arcidiecéznom stretnutí mladých v Bardejove

24.11.2023 - "Katarínska diskotéka" v našom školskom klube detí

                      úspešné speváčky na folklórnej súťaži v speve "Giraltovský hudák"

21.11.2023 - školské kolo olympiády z anglického jazyka

16.11.2023 - vynikajúci úspech na okresnom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

                    naši učitelia na metodickom dni  učiteľov Košickej arcidiecézy

                    hodina programovania v okresnej knižnici D. Gutgessela pre našich žiakov

14.11.2023 - úspech našich speváčok  na súťaži "Labirskij hudak" v Medzilaborciach

                     kreativita našich žiakov na hodinách Techniky

25.10.2023 - školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

                    školské majstrovstvá v stolnom tenise

18.10.2023 - Misijný deň na našej Cirkevnej spojenej škole VIDEO

17.10.2023 - vystúpenie našich druhákov pre seniorov v Centre sociálnej starostlivosti

12.10.2023 - životné jubileum "50 rokov" pána riaditeľa Mgr. Martina Šmilňáka

9.10.2023 - Ružencová duchovná obnova žiakov 7. ročníka

5.10 - 8.10.2023 - Duchovné cvičenia učiteľov v Exercičnom dome Spoločnosti Ježišovej v Prešove

28.9 - 29.9.2023 - Exkurzia deviatakov do Krakova a Osvienčimu

20.9.2023 - požehnanie úrody na školskej sv. omši VIDEO

13.9.2023 - duchovná obnova našich piatakov komentár

                  turistický krúžok

4.9.2023 - slávnostný začiatok školského roka 2023/2024 - Veni sancte v Bazilike sv. Egídia

                 Školský časopis For you - ročenka - šk. rok 2022/2023

 

3.7.2023 - spoločný prázdninový výlet zamestnancov Cirkevnej spojenej školy do Hervartova                      

28.6.2023 - Tradičná deviatacká rozlúčková v školskej jedálni  VIDEO

                  miniolympiáda na I. stupni  VIDEO

21.6.2023 - losovanie žolíkov na II. stupni pre školský rok 2023/2024  VIDEO

                  úspech našej žiačky v okresnej šachovej lige

                  morálne ocenenie našich žiakov v Košiciach

                  Posledná rozlúčková omša našich deviatakov  VIDEO

16.6.2023 - Náš spevácky zbor na sv. omši v Bazilike sv. Egídia

                      Nahrávka 1   Nahrávka 2

5.6.2023 -  Tradičné koncoročné fotografovanie tried

31.5.2023 - výtvarné práce našich žiakov na súťaži "Fantastické dobrodružstvá"

                  ocenené výtvarné práce na I. stupni

                  Výlet 7.B triedy na Liptov VIDEO

29.5.2023 - Indiánsky deň v ŠKD  VIDEO

24.5 2023 - výborné výkony našich speváčok na arcidiecéznej súťaži "Pieseň pre sv. Otca"

                  výborné umiestnenie našich chlapcov na okresnom kole v atletike

                  naši žiaci sa zúčastnili celoslovenskej súťaže "Matematický klokan"

16.5.2023 - naše speváčky na okresnom kole speváckej súťaže "Slávik Slovenska"

10.5.2023 - účasť našich žiakov na súťaži v Botanickej záhrade v Košiciach  "Botanikiáda"  

1.5. - 5.5.2023 - žiaci 4. ročníka na škole v prírode vo Vysokých Tatrách                   

25.4.2023 - naše družstvo na arcidiecéznom kole biblickej olympiády v Košiciach VIDEO

                  naše družstvo na archieparchiálnom kole biblickej olympiády v Prešove VIDEO

19.4.2023 - vynikajúce výsledky našich žiakov na okresnom kole matematickej olympiády

                úspech na okresnom kole chemickej olympiády

5.4.2023 - Krížová cesta našich ôsmakov ako dramatizovaná tieňohra  VIDEO

4.4.2023 - veľký úspech na okresnom kole matematickej pytagoriády

                pekný úspech na okresnom kole fyzikálnej olympiády v Prešove 

                víťazstvo na dekanátnom kole biblickej olympiády - rímskokatolíckej

                úspech na protopresbyterskom kole biblickej olympiády 

1.4.2023 - zápis žiakov do 1. ročníka pre šk. rok 2023/2024  VIDEO

30.3.2023 - naši žiaci z 8. ročníka na súťaži v speve francúzskych piesní v Košiciach

                  pletenie z vŕbového prútia ma I. stupni - Vrbovnica - Bardejovská Nová Ves

29.3.2023 - naši piataci aktívne účinkovali v bábkovom divadle v Košiciach

23.3.2023 - veľký úspech na okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína

21.3.2023 - odborná prednáška o netopieroch pre žiakov 5. ročníka

                 beseda s poľovníkom pre žiakov 4. ročníka

                 hrali sme bábkové divadlo na hodinách Literatúry v 5. ročníku

                 Beseda s profesionálnym hercom - bývalým absolventom našej školy v 7. ročníku

16.3.2023 -školské kolo Hviezdoslavovho Kubína na I. stupni  VIDEO

3.3.2023 - pekný úspech na krajskom kole v stolnom tenise dievčat

24.2.2023 - Mikrobity - informatické školenie žiakov 7. a 8. ročníka

23.2.2023 -  školské kolo Hviezdoslavovho Kubína na II. stupni   VIDEO

22.2.2023 - úspech našich žiakov na workshope o finančnej gramotnosti - 3. miesto

21.2.2023 - vzácna návšteva kňaza Petra Gombitu - správcu zariadenia "Oáza - nádej pre život"

                   školské kolo výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí "

17.2.2023 - "Čriepky" zo života školy VIDEO  

                  Vynikajúci úspech na okresnom kole dejepisnej olympiády

16.2.2023 - Besiedka 3.A triedy pre rodičov a starých rodičov

13. 2. - 17.2.2023 - Lyžiarsky výcvik žiakov 9. ročníka  VIDEO 

16.2.2023 - vynikajúci úspech na krajskom kole recitačnej súťaže "Šaliansky Maťko"

9.2.2023 - vyhodnotenie školského kola chemickej olympiády

                Valentínska šiškoparty v ŠKD  VIDEO

6.2. - 10.2.2023 - Lyžiarsky výcvik žiakov 8. ročníka   VIDEO

2.2.2023 - "Šaliansky Maťko" - okresné kolo súťaže v prednese povestí a bájí

                "A slovo bolo u Boha" - arcidiecézne kolo kresťanskej recitačnej súťaže

                Deň otvorených dverí nášho bilingválneho Gymnázia sv. Jána Bosca

                Naši šiestaci na exkurzii vo výrobni hostií Congregatio Jesu v Prešove

                Deň otvorených dverí nášho bilingválneho gymnázia sv. Jána Bosca VIDEO

1.2.2023 - Tradičný fašiagový karneval na I. stupni  VIDEO

31.1.2023 - Slávnosť sv. Jána Bosca - spolupatróna školy VIDEO

24.1.2023 - Besiedka pre rodičov 2.B triedy  VIDEO

                  Tradičné novoročné požehnanie priestorov školy

19.1.2023 - Besiedka pre rodičov 2.A triedy   VIDEO

13.1.2023 - Projekt žiakov "Moje Váhy" v rámci fyziky v 6. ročníku

22.12.2022 - Vianočný program našej CZUŠ sv. Jána Bosca VIDEO

                    Vianočný program 5.B triedy VIDEO

21.12.2022 - vyhodnotenie školského kola geografickej olympiády

                    vyhodnotenie školského kola dejepisnej olympiády

19.12.2022 - vyhodnotenie školského kola matematickej pytagoriády na II. stupni

14.12.2022 - pasovanie našich prvákov za "Deti svetla" na školskej sv. omši

                   Spoločný obed našich prvákov - "Agapé"

10.12.2022 - adventná duchovná obnova zamestnancov a rodičov Cirkevnej spojenej školy

7.12.2022 - Vianočný program našej základnej umeleckej školy  VIDEO

                  "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok"    Komentár

6.12.2022 - sv. Mikuláš na II. stupni

25.11.2022 - posvätenie adventných vencov na II. stupni

24.11.2022 - rodičia s deťmi vyrábali adventné vence na I. stupni

23.11.2022 - súťaž v zdobení adventných vencov

                     deviataci na burze informácií stredných bardejovských škôl

22.11.2022 - vyhodnotenie školského kola olympiády z anglického jazyka

21.11.2022 -  posedenie s bývalými učiteľmi našej školy v školskej jedálni

18.11.2022 - naši učitelia na spoločnom metodickom dni škôl Košickej arcidiecézy v Košiciach

                     úspech našich speváčok na súťaži Giraltovský hudák

16.11.2022 - vyhodnotenie jesenného zberu papiera Jednotlivci Triedy

14.11.2022 - úspech na okresnom kole v stolnom tenise chlapcov

11.11.2022 - pekný úspech na okresnom kole v stolnom tenise dievčat    

                   okresné kolo v šachu

                   pekný úspech na speváckej súťaži v speve ľudových piesní "Labirskyj hudák"

4.11.2022 - školské majstrovstvá v stolnom tenise

                  duchovná obnova našich šiestakov  Komentár

2.11.2022 - duchovná obnova našich ôsmakov  Komentár

27.10.2022 - misijný jarmok na I. stupni

23.10.2022 - púť našich druhákov do Ľutiny

21.10.2022 - vyhodnotenie školského kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

                    Deň jablka na I. stupni

                    Farebný misijný týždeň na I. stupni

20.10.2022 - Slávnosť 30. výročia vzniku cirkevného školstva v Bardejove  VIDEO

                      Z bohatej histórie bardejovského cirkevného školstva VIDEO

                     Pasovanie prvákov za Deti svetla v školskom roku 2021/2022 VIDEO

16.10.2022 - Vynikajúci úspech nášho futbalového tímu na okresnom futbalovom turnaji

13.10.2022 - šarkaniáda žiakov I. stupňa na Radničnom námestí

5.10.2022 - požehnanie aktoviek našich prváčikov po školskej sv. omši v kláštore sv. Jána Krstiteľa

30.9. - 2.10.2022 - Duchovné cvičenia zamestnancov Cirkevnej spojenej školy v Augustineu v Bardejovských Kúpeľoch   VIDEO                        

16.9.2022 - Duchovná obnova našich piatakov v pastoračnom centre Božieho milosrdenstva na Družbe                   

5.9.2022 -  začiatok školského roka 2022/2023 - Veni sancte v Bazilike sv. Egídia

 

                   Tradičné koncoročné fotografovanie tried 2021/2022

 

30.6.2022 - Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022 v Bazilike sv. Egídia  VIDEO

                  školský výlet 9.B do Bratislavy a Viedne VIDEO

23.6. 2022 - športová miniolympiáda na našom I. stupni

22.6.2022 - ďakovná púť našich deviatakov do Vysokej nad Uhom  Komentár

                  ďakovná púť našich prvoprijímajúcich tretiakov do kostola sv. Rodiny na Vinbargu

20.6.2022 - morálne ocenenie našich žiakov pomocným biskupom  Mons. Marekom Forgáčom v Košiciach

17.6.2022 - naši deviataci na brigáde v Hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi

16.6.2022 - Piknik v našom ŠKD

                  Exkurzia 6.B v stolárskej dielni v Bardejovskej Novej Vsi

                  Miss bábika na 1. stupni

                  Ďakovný list z Hospicu Matky Terezy pre našu školu

14.6.2022 - opekačka 2.A s rodičmi

13.6.2022 - Dejepisná exkurzia žiakov 6. ročníka do Kaštieľa a Archeoparku v Hanušovciach

2.6.2022 -  výlet našich druhákov do kláštora sv. Jozefa kongregácie sestier Božského Vykupiteľa v Raslaviciach

10.6.2022 - beseda so spisovateľom Braňom Jobusom v okresnej knižnici Dávida Gutgesela

30.5 - 3.6.2022 - Naši štvrtáci na škole v prírode v Tatranskej Lomnici

27.5.2022 - Vyhodnotenie súťaže Sabi - viečka, ktorú naša škola vyhrala

                  Duchovné obnovy našich piatakov a šiestakov

20.5.2022 - úspech našich dievčat na okresnom kole v badmintone

17.5.2022 - Dejepisná exkurzia žiakov 9. ročníka do Osvienčimu a Krakova VIDEO

16.5.2022 - Praktické ukážky výcviku sokoliara na 1. stupni

13.5.2022 - mariánske večeradlo našej školy pre celú farnosť v Bazilike sv. Egídia VIDEO

10.5.2022 - besiedka ku Dňu matiek pre rodičov 1.A triedy  VIDEO

11.5.2022 - besiedka ku Dňu matiek pre rodičov 1.B triedy  VIDEO

9.5.2022 - pekný úspech na okresnej speváckej súťaži "Slávik Slovenska"

10.5.2022 - vynikajúci úspech študenta na celoslovenskom kole olympiády z anglického jazyka

6.5.2022 - pekný úspech na arcidiecéznom kole recitačnej súťaže "A slovo bolo u Boha"

3.5.2022 -  pekné umiestnenie nášho družstva 1. stupňa na futbalovom turnaji McDonalds Cup  

               Naši druháci na exkurzii na hlavnej pošte Bardejov 1   

27.4.2022 - Tradičné pasovanie našich prvákov za deti svetla VIDEO

                  Vyhrali sme súťaž SABI - zber jogurtových viečok /podpora zdravej výživy/

26.4.2022 - ocenenie za dlhoročnú prácu a rozvoj katolíckeho školstva Košickej arcidiecézy pre Mgr. Veroniku Markovú

21.4.2022 - vynikajúci úspech na okresnom kole matematickej olympiády

8.4.2022 -  vynikajúci úspech na okresnom kole chemickej olympiády

                 výborné výsledky našich žiakov na okresnom kole matematickej pytagoriády

2.4.2022 -  zápis detí do 1. ročníka

25.3.2022 - skvelý úspech našich žiakov na okresnom kole geografickej olympiády

                  pekný úspech nášho družstva na okresnom kole biblickej olympiády

                  naši recitátori na okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína

24.3.2022 - vynikajúci úspech našich žiakov na okresnom kole fyzikálnej olympiády

10.3.2022 - vynikajúci úspech našich žiačok na okresnom kole recitačnej súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko

4.3.2022 - Hodiny našich žiakov a študentov s anglickými lektormi  VIDEO

                Vynikajúci úspech našich žiakov na krajskom kole jazykových olympiád

3.3.2022 - Hrali sme bábkové divadlo na hodine literatúry - 5.B

                Hrali sme bábkové divadlo na hodine literatúry - 5.A

                Všetkovedko - vedomostná súťaž na I. stupni

                Projektové vyučovanie o ľudskom tele na hodine prírodovedy v 3.A

1.3.2022 -  školská výtvarná súťaž "Vesmír očami detí"

17.2.2022 - tradičný fašiangový karneval na I. stupni VIDEO

15.2.2022 - úspechy žiakov na okresnom kole predmetových olympiád

3.2.2022 -  školské kolo Hviezdoslavovho Kubína na I. stupni VIDEO  Vyhodnotenie

25.1.2022 - školské kolo Hviezdoslavovho Kubína na II. stupni VIDEO    Výsledky

20.1.2022 - úspech našich žiakov na okresnom kole olympiády z anglického jazyka

17.1.2022 - úspech našej žiačky v literárnej súťaži HOS "Vianočná litera"

12.1.2022 - Výsledky školských kôl predmetových olympiád

6.12.2021 -  sv. Mikuláš na našom I. stupni CZŠ sv. Egídia

29.11.2021 - Adventný kalendár pre našich prvákov ako darček od 9.B triedy VIDEO

                    Posvätenie adventných vencov

26.11.2021 - vyhodnotenie jesenného zberu papiera  Foto

                         súťaž o najkrajší adventný veniec na II. stupni                    

2.11.2021 - Videodarček žiakov 1. stupňa našej CZŠ sv. Egídia pre našich starých rodičov VIDEO

                    Program 2.A triedy pre našich starkých VIDEO

                     Farebný misijný týždeň na I. stupni

                           Deň so svätými na I. stupni

 

2.9.2021 -   začali sme školský rok 2021/2022 slávnostným Veni Sancte             

              

                   

 

ARCHÍV

 

                     2020/2021    2019/2020   

 

2018/2019    2017/2018    2016/2017

 

2015/2016    2014/2015    2013/2014   

 

2012/2013    2011/2012    2010/2011