28.6.2017 - Rozlúčkový večierok našich deviatakov - VIDEO

27.6.2017 - Poznávací výlet našich deviatakov do Prahy - VIDEO

                   Aktivity našich deviatakov - VIDEO

22.6.2017 - Tradičné  fotografovanie tried

14.6.2017 - 3.A a 4.A v škole v prírode vo Vysokých Tatrách

1.6.2017 - Juniáles nášho ŠKD

                vynikajúci úspech na archieparchiálnom kole gréckokatolíckej biblickej súťaže

Aktivity ŠKD                  Karneval 1. oddelenia   Vychádzky ŠKD   Výstava biblií  

                                         Aktivity ku Dňu Zeme   Chrámy v meste      

31.5.2017 - výborné 2. miesto na okresnej súťaži  SČK mladých zdravotníckych hliadok

30.5.2017 - naša škola sa stala absolútnym víťazom súťaže v zbere viečok SABI MILK-AGRO spol s r.o.

22.5.2017 - spoločné účelové cvičenie Cirkevnej spojenej školy

17.5.2017 - úspech na okresnom kole speváckej súťaže "Slávik Slovenska"  VIDEO

                   úspech na arcidiecéznej speváckej súťaži "Pieseň pre sv. Otca" v Stropkove

11.5.2017 - výsledky jarného zberu papiera  Najlepší na II.stupni

                   5. miesto nášho družstva - okresná "Súťaž mladých záchranárov civilnej obrany"

28.4.2017 - púť pedagógov do Levoče

25.4.2017- futbalový turnaj žiakov 5. a 6. ročníka bardejovských cirkevných škôl

                 výtvarná súťaž "Sme rodina" na 2. stupni CZŠ

12.4.2017 - pekné umiestnenie našich žiačok na okresnom kole matematickej olympiády

                 Výroba veľkonočných korbáčikov v 3.B

                      Dobrovoľnícka pomoc našich deviatakov v Hospici Matky Terezy v Bard. Novej Vsi

                     Projekt "Povolania " v 2.A triede    2. časť

10.4.2017 - Čo dokážeme na Technike a Svete práce - II. diel - VIDEO

6.- 7.4.2017 - Misijný jarmok na podporu Južného Sudánu                 

1.4.2017 -    Zápis budúcich prvákov - VIDEO

28.3.2017 - pekné umiestnenie na okresnom kole chemickej olympiády

                 Krížová cesta vytvorená na počítačovom krúžku - animácia

25.3.2017 -  spoločná pôstna obnova zamestnancov a rodičov Cirkevnej spojenej školy v Bardejove

23.3.2017 - dramatizácia na hodine slovenského jazyka a literatúry v 5.B  5.A   VIDEO

21.3 2017 - úspech na okresnom kole fyzikálnej olympiády

                  výborné umiestnenie na dekanátnom kole biblickej olympiády

                  výborné umiestnenie na protopresbyteriálnom kole biblickej olympiády

20.3.2017 - vynikajúce výsledky na okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína

                  veľký úspech našej lyžiarky na majstrovstvách Slovenska - Kalokagatia

                  ocenenie našej žiačky v okresnej literárnej súťaži "Poľovníci a príroda v tvorbe detí"

17.3.2017 - pekné výsledky našich žiakov na okresnom kole matematickej pytagoriády

27.2.2017 - školské kolo Hviezdoslavovho Kubína na I. stupni   VIDEO    Výsledky

                  školské kolo Hviezdoslavovho Kubína na II. stupni  VIDEO    Výsledky

23.2.2017 - "Miss bábika" -  súťaž dievčat v 1. a 2. ročníku  VIDEO

21.2.2017 - Tradičný fašiangový karneval

20.2.2017 - Čo sme dokázali vytvoriť na Technike a Svete práce

16.2.2017 - umiestnenia našich žiakov na okresných kolách predmetových olympiád

                   vyhodnotenie školského kola biblickej olympiády

                   aktivity turistického krúžku

Aktivity ŠKD     Valentínska diskotéka

                                           Príprava na fašiangy   Mikuláš   sánkovačka

                                          Vystúpenie pre seniorov  naše origami  vychádzka 

10.2.2017 - naši deviataci na plese nášho Gymnázia sv. Jána Bosca

30.1. - 3.2.2017  - Lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka na Drienici

26.1.2017 - úspech našich žiakov na okresnom kole recitačnej súťaže "Šaliansky Maťko"

24.1.2017 - výborné umiestnenie našich žiačok na okresnom kole matematickej olympiády piatakov

20.1.2017 - Deň otvorených dverí na našej Cirkevnej spojenej škole  VIDEO

17.1.2017 - pekné umiestnenie našich žiakov na okresnom kole olympiády z anglického jazyka

                    Sánkovačka I. stupňa

22.12.2016 - Vianočná akadémia   VIDEO

                  školská súťaž o najkrajší vianočný betlehem                     

21.12.2016  - pasovanie prvákov za "Deti svetla"  VIDEO

                      zdobenie vianočného pečiva -1.B

16.12.2016 - náš adventný panel v Hornošarišskom osvetovom stredisku

15.12.2016 - vyhodnotenie školského kola geografickej olympiády

                     vyhodnotenie školského kola dejepisnej olympiády

10.12.2016 - spoločná adventná duchovná obnova zamestnancov a rodičov CSŠ v Bardejove

8.12.2016 - výborné umiestnenie našich recitátorov na arcidiecéznej súťaži "A slovo bolo u Boha"

                    Výsledky školského kola matematickej pytagoriády

6.12.2016 - príchod sv. Mikuláša  VIDEO

                    usporiadali sme arcidiecézny turnaj vo futbale

2.12.2016 -   aktuality z krúžku "Plné brušká"

                     aktuality z krúžku "Tvorivá dielnička"

30.11.2016 - vyhodnotenie školského kola olympiády v anglickom jazyku

25.11.2016 - posvätenie adventných vencov - II. stupeň   I. stupeň                     

24.11.2016 - "Katarínska diskotéka" nášho ŠKD   VIDEO

                      Aranžovanie adventných vencov s rodičmi

18.11.2016 - pekné umiestnenie na okresnom kole olympiády zo slovenského jazyka

11.11.2016 - výborné umiestnenie na okresných majstrovstvách v stolnom tenise

                 Poďakovanie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska

3.11 - 6.11.2016 - Duchovné cvičenia učiteľov v Exercičnom dome SJ v Prešove

                      Aktivity ŠKD  Jesenná vychádzka ŠKD

    Vyhodnotenie jesenného zberu papiera   Najlepší na II. stupni 

                                                                                   Najlepší I. stupni

26.10.2016 - Pozvánka na "Party všetkých svätých"  Fotogaléria   VIDEO

25.10.2016 - tradičný školský turnaj v stolnom tenise

21.10.2016 -misijný týždeň na našej škole   prednáška pre I. stupeň

                     Deň jablka na I. stupni

                     aktivity turistického krúžku

19.10.2016 - Piesne našich babičiek - kultúrny program VIDEO

                     školské kolo olympiády zo slovenského jazyka

12.10.2016 - projekt teplomer na hodine fyziky v 7. ročníku

                      Šarkaniáda nášho ŠKD

15.10.2016 - odovzdanie celoškolskej zbierky obuvi a šatstva v Žakovciach

11.10.2016 - úspech na cestnom behu Radničným námestím

21.9.2016 - požehnanie úrody na školskej sv. omši

16.9.2016 - naše výrobky na predmetoch Svet práce a Technika v 7.A

14.9.2016 - krížová cesta I. stupňa na sv. Povýšenia sv. kríža

9.9.2016 - začíname nový duchovný projekt "Ovocie v nás dozrieva"

5.9.2016 - začiatok nového školského roku