22.6.2013 -  vynikajúce 3. miesto na mestskej súťaži "poklad rytiera Rolanda"

                    Naši najlepší matematici - víťazi okresných kôl

19.6.2013  - školská matematická súťaž I. stupňa "Klokanko"      Výsledky        

                    Rozlúčka deviatakov so speváckym zborom          

                    Kreativita výtvarného krúžku

22.5.2013 - veľký úspech našich žiakov na arcidiecéznej súťaži "Pieseň pre sv. Otca"

                    VIDEO1   VIDEO2   VIDEO3   VIDEO4

                   Vyhodnotenie jarného zberu papiera  FOTO

14.5.2013 - Zo života sv. Jána Mária Vianey - 5.B    VIDEO

13.5.2013 - Slávnostná akadémia na "Deň matiek"   VIDEO

10.5.2013 - veľký úspech na okresnom kole "Slávik Slovenska"  VIDEO

24.4.2013 - prezentácia 1.B triedy o sv. Alžbete Uhorskej

17.4.2013 - prezentácia 7.A o sv. Terezke

13.4.2013 - vedomostný kvíz o bl. Jánovi Pavlovi II

12.4.-13.4.2013 - Spoločná púť zamestnancov a rodičov CZŠ sv. Egídia do Krakova

11.4.2013 - divadelné predstavenie našich žiakov   VIDEO

                   úspech na výtvarnej súťaži "Môj štvornohý priateľ"

10.4.2013 - prezentácia 2.B triedy o sv. Benediktovi  VIDEO1   VIDEO2

                   školská súťaž "Miss bábika"

5.4.2013 - Biochémia v 9. ročníku - žiacke projekty o vitamínoch

3.4.2013 - prezentácia deviatakov o sv. košických mučeníkoch

27.3.2013 - hraná krížová cesta štvrtákov

                    Veľký úspech na okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína

                    Veľký úspech na okresnom kole matematickej pytagoriády

                    Veľkonočná výzdoba na našej škole

25.3.2013 - školská výstava kníh "Marec - mesiac knihy"

                    Kreatívne vežové hodiny súrodencov Cmarových

22.3.2013 - burza hračiek a kníh v rámci zbierky "Tehlička pre deti ulice"

19.3.2013 - "Hráme divadlo" - na hodine literatúry 5.A triedy

16.3.2013 - spoločná duchovná obnova zamestnancov a rodičov CZŠ sv. Egídia

13.3.2013 - školské kolo Hviezdoslavovho Kubína - I. stupeň

                   Na tvorivej dielničke

12.3.2013 - úspech na súťaži v lukostreľbe

7.3.2013 - školské kolo Hviezdoslavovho Kubína - II. stupeň - VIDEO

                 Zo života ŠKD

                 Školské kolo biblickej olympiády

9.2.2013 - veľký úspech na celoštátnom kole súťaže v prednese "A slovo bolo u Boha"

4.2 - 8.2.2013 - lyžiarsky výcvik siedmakov na Drienici

7.2.2013 - Fašiangové popoludnie I. stupňa   VIDEO

                 úspech na okresnom kole v streľbe zo vzduchovej pušky

6.2.2013 - prezentácia 6.B triedy o sv. Kláre                   

                     Naši nádejní sochári

                     Aktuality tvorivej dielničky

30.1.2013 - na našom školskom kĺzisku  VIDEO

                   predstavenie 3.A triedy o sv. Františkovi   VIDEO 1   VIDEO 2  VIDEO 3

               Tradičný fašiangový karneval   VIDEO

 28.1.2013 - 2. miesto na okresnom kole súťaže dievčat v stolnom tenise              

24.1.2013 - veľký úspech na okresnej recitačnej súťaži "Šaliansky Maťko"

23.1.2013- predstavenie 4.B o sv. Monike - VIDEO  

                 školské majstrovstvá v stolnom tenise 

                 Na našom školskom kĺzisku

                    Výrobky tvorivej dielničky

                    Zápis detí do 1. ročníka -VIDEO

16.1.2013 - prezentácia 5.A triedy o sv. Dominikovi

                  Trojkráľové požehnanie na našej škole

9.1.2013 - prezentácia 8.A triedy o Edite Steinovej

21.12.2012 - Vianočná akadémia      VIDEO

                      Vianočné besiedky   1. ročník    2.A     3.ročník  

                     Adventné prekvapenia  našich tried

20.12.2012 - Damián Kopačka zo 6.B triedy zomrel                             

19.12.2012 - adventné pásmo "Kto klope tam" našich prvákov  VIDEO 1  VIDEO 2

15.12.2012 - Spoločná adventná obnova rodičov a zamestnancov CZŠ sv. Egídia           

                    Vianočné ozdoby zo slaného cesta

12.12.2012 - pasovanie prvákov za "deti svetla"

7.12.2012 - výborné umiestnenie na okresnej súťaži "Vianočný medovník"

                   Naše adventné výtvarné práce

5.12.2012 - príchod sv. Mikuláša   VIDEO 1    VIDEO 2

3.12.2012 -   živý adventný kalendár                    

                     Spoločné posvätenie adventných vencov

28.11.2012 - Prezentácia 7.B triedy o sv. Maximiliánovi Kolbem  VIDEO

25.11.2012 - arcidiecézna súťaž "Dedičstvo Otcov, zachovaj nám Páne"

23.11.2012 - veľký úspech na arcidiecéznom kole súťaže "A slovo bolo u Boha"

21.11.2012 - Katarínska diskotéka pre žiakov I. stupňa

                     Prezentácia 8.B triedy o sv. Andrejovi Svoradovi a Benediktovi

14.11.2012 - prezentácia IV.B o sv. Martinovi na školskej sv. omši  VIDEO

                     veľký úspech našich žiakov na "Bardejovskom talente"

13.11.2012 - Výrobky tvorivej dielničky

8.11.2012 - Testovanie Komparo pre žiakov 9. ročníka

7.11.2012 - prezentácia II.A na školskej sv. omši  VIDEO

23.10.2012 - školská spevácka súťaž "Piesne našich babičiek"

22.10.2012 - beseda pre žiakov I. stupňa o sile modlitby sv. ruženca

12.10.2012 - Vyhodnotenie jesenného zberu papiera  Najlepší žiaci

                 Aktivity turisticko-prírodovedného krúžku

10.10.2012 - "Piesne našich babičiek" - okresné kolo

5.10.2012 - školská súťaž  "Sv. Egídius - čo o ňom vieš"

3.10.2012 - Farby a krásy jesene - okresná výtvarná súťaž

2.10.2012 - Modely slovanského hradiska na dejepise -7.B

27.9. - 30.9.2012 - Duchovné cvičenia pedagogického kolektívu

                       v Exercičnom dome Spoločnosti Ježišovej v Prešove

26.9.2012 - Šarkaniáda I. stupňa na Radničnom námestí

25.9.2012 - Tvorivá dielnička - šarkany   Jesenná kytica

24.9.2012 - Celoškolské spoločenstvo rodičov - voľba členov rady školy za rodičov

21.9.2012 - Turistický krúžok na Kapušanskom hrade

19.9.2012 - spoločné poďakovanie za úrodu našich záhrad

                   Tvorivá dielnička našich žiakov

14.9.2012 - spoločná krížová cesta na bardejovskej Kalvárii

3.9.2012 - začal sa školský rok 2012/2013