1.7- 3.7.2020 - Letný tábor nášho ŠKD - Malý včelárik   1. deň   2. deň  3. deň

30.6.2020 - Súťaž o najkrajšiu triedu na II. stupni - vyhodnotenie  Foto   

27.2.2020 - školské kolo Hviezdoslavovho Kubína na I. stupni VIDEO

25.2.2020 - Rozprávka o Snehulienke pre rodičov 4.A triedy

                  Vedomostná súťaž "Milujem Bardejov" pre žiakov 3. a 4. ročníka I. stupňa

                  aktívna účasť žiakov I. stupňa na vedomostnej súťaži "Všetkovedko"

24.2.2020 - školské kolo Hviezdoslavovho Kubína na II. stupni  VIDEO

21.2.2020 - Lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka na Drienici  VIDEO

20.2.2020 - fašiangový karneval I. stupňa a ŠKD

18.2.2020 - fašiangový karneval našich piatakov

13.2.2020 - Fašiangová šiškoparty" na I. stupni a ŠKD  VIDEO

11.2.2020 - výsledky školského kola chemickej olympiády

                 pekný úspech na okresnom kole geografickej olympiády

8.2.2020 - na plese nášho Gymnázia sv. Jána Bosca

6.2.2020- úspech na okresnom kole matematickej olympiády piatakov

               vyhodnotenie školského kola biblickej olympiády

5.2.2020 - úspech nášho badmintonového družstva dievčat na okresných majstrovstvách

30.1.2020 - veľký úspech nášho žiaka na okresnom kole recitačnej súťaže "Šaliansky Maťko"

29.1.2020 - Deň otvorených dverí na našom bilingválnom gymnáziu sv. Jána Bosca  VIDEO

20.12.2019 - Tradícia Vianoc na našej škole VIDEO

19.12.2019 - vyhodnotenie školského kola matematickej olympiády v 5. a 9. ročníku

                    vyhodnotenie školského kola geografickej olympiády

                    vyhodnotenie školského kola dejepisnej olympiády

18.12.2019 - pasovanie našich prvákov za "Deti svetla"

                   Vianočné trhy na podporu misií

17.12.2019 - "Vianočné pastorále" - vianočný program našej ZUŠ sv. Jána Bosca VIDEO

14.12.2019 - spoločná adventná duchovná obnova rodičov a zamestnancov Cirkevnej spojenej školy

13.12.2019 - vyhodnotenie školského kola matematickej pytagoriády na II. stupni   na I. stupni

12.12.2019 -organizovali sme arcidiecézny futbalový turnaj 2019

                  vyhodnotenie školského kola dejepisnej olympiády v 6. ročníku

6.12.2019 - veľký úspech na arcidiecéznej recitačnej súťaži "A slovo bolo u Boha" v Humennom

                  Deň sv. Mikuláša

4.12.2019 - pekné umiestnenie družstiev našich ôsmakov a deviatakov na mestskej matematickej súťaži SGBOJ 2019

29.11.2019 - Požehnanie adventných vencov - 2. stupeň a gymnázium  1. stupeň

                   Výroba adventných vencov na 1. stupni

28.11.2019 - Talent triedy 7.B  VIDEO

27.11.2019 - pekný úspech na okresnom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

                    pekný úspech na arcidiecéznom kole súťaže " Dedičstvo Otcov, zachovaj nám Pane..."

26.11.2019 - spoločná výroba adventných vencov - žiaci 2. stupňa a študenti gymnázia

25.11.2019 - Katarínska diskotéka v ŠKD  VIDEO

20.11.2019 - "Labyrskij hudak" - regionálna súťaž v speve ľudových piesní v Medzilaborciach  VIDEO

                    prebehlo školské kolo olympiády v anglickom jazyku

12.11.2019 - "Piesne našich babičiek na I. stupni" - kultúrny program pre našich starých rodičov VIDEO

                   prebehlo školské kolo olympiády v slovenskom jazyku a literatúre

                   úspech našich chlapcov na okresnom kole v stolnom tenise

                   úspech našich žiakov na súťaži v speve ľudových piesní "Giraltovský hudák 2019"  VIDEO

6.11.2019 - vyhodnotenie jesenného zberu papiera  ocenení žiaci

29.10.2019 - metodický deň učiteľov katolíckych škôl v Košiciach

                    zápis našich prvákov do knižnice D. Gutgessela

                    aktivity našich prváčikov z 1.A  návšteva 1.A v hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi

24.10.2019 - "Misijný chlebík" - podpora misií v Rwande VIDEO   Poďakovanie z Rwandy

                   posedenie so starými rodičmi 4.A triedy

23.10.2019 - návšteva Krajského planetária a Gréckokatolíckeho archieparchiálneho úradu v Prešove

22.10.2019 - školská súťaž v stolnom tenise VIDEO

                   misijné stretnutie žiakov 1. - 3. ročníka s emeritným otcom arcibiskupom v Košiciach

18.10.2019 - "Milión detí sa modlí ruženec" - misijná aktivita CSŠ - CZŠ sv. Egídia  VIDEO

                     Farebný misijný týždeň na I. stupni

17.10.2019 - šikovné ruky na krúžku "Z každého rožka troška"

15.10.2019 - naši tretiaci na detskom dopravnom ihrisku

14.10.2019 - Beh Radničným námestím

9.10.2019 - Podporme naše speváčky S. Kováčovú a B. Vaňovú v súťaži rádia Regina !

3.10.2019 - športový úspech nášho družstva z 9.A

2.10.2019 - Dejepisná exkurzia našich deviatakov do Osvienčimu a Krakova VIDEO

26.9 - 29.9.2019 - Duchovné cvičenia našich pedagógov v Exercičnom dome SJ v Prešove

18.9.2019 - Požehnanie úrody na školskej sv. omši

11.9.2019 - Požehnanie tašiek našich prvákov  

                Prváci s bezpečnostnými vestami od Policajného zboru SR       

2.9.2019 - Začiatok školského roka 2019/2020 - Veni sancte v Bazilike sv. Egídia

1.7. - 4.7.2019  Leto v ŠKD /prázdninový tábor nášho školského klubu detí/