26.6.2019 - Rozlúčkový večierok 9.A a 9.B triedy   VIDEO

                  Súťaž o najkrajšiu triedu 2. stupňa v školskom roku 2018/2019 - vyhodnotenie

                  Indiánsky deň v ŠKD

25.6.2019 - športová miniolympiáda na I. stupni

                  "Módna prehliadka" 6.A a 6.B triedy na hodine slovenského jazyka a literatúry  VIDEO

20.6.2019 - morálne ocenenie našich žiakov v Košiciach

18.6. 2019 - vystúpenie žiakov 3.B pre rodičov

17.6.2019 - vystúpenie žiakov 1.A a 1.B pre rodičov

12.6.2019 - pekný úspech na okresnej súťaži "Hliadok mladých zdravotníkov"

10.6.2019 - dejepisná exkurzia 5.a a 5.b do "Archeoparku" v Hanušovciach  VIDEO

7.6. - 8.6.2019 - spoločný výlet 7.a a 7.b v Pieninách

3.6. -7.6.2019 -  4.A trieda na škole v prírode vo Vysokých Tatrách

5.6.2019 - spoločný výlet 2.a a 2.b  do "Lanového centra" v Prešove a do jaskyne "Zlá diera"

                spoločný výlet 3.A a 3.b do Litmanovej

4.6.2019 - Juniáles nášho ŠKD

                Výlet 6.a a 6.b VIDEO

29.5.2019 - vyhodnotenie jarného zberu papiera 2019

                 naši piataci na biologickej súťaži "Botanikiáda 2019" v Košiciach

28.5-29.5.2019 -výlet 9.B na Brezovke

                        výlet 8.B v domčeku sv. Margity na Drienici

23.5.2019 - veľký úspech na arcidiecéznej speváckej súťaži "Pieseň pre sv. Otca 2019" v Stropkove

17.5.2019 - úspešní riešitelia - II. stupeň celoslovenskej súťaže "Matematický klokan"

                  naši úspešní riešitelia súťaže "Matematický klokan" na I. stupni

                  vyhodnotenie výtvarnej súťaže "Ovocníčkovia" na I. stupni

10.5.2019 - pekné umiestnenie na okresnom kole speváckej súťaže "Slávik Slovenska"  VIDEO

                  výborné výsledky na mestskom finále školskej plaveckej ligy 2019

                  úspech na okresnom kole školskej šachovej ligy ZŠ

7.5.2019 - veľký úspech na metropolitnom kole Biblickej súťaže

6.5. 2019 - vyhodnotenie misijnej zbierky "Tehlička pre Keralu 2019"

25.4.2019 - vynikajúce 3. miesto našich chlapcov  na okresnom turnaji vo futbale

17.4.2019 - Hraná krížová cesta našich tretiakov  VIDEO

                  úspech našich žiakov na okresnom kole matematickej olympiády

16.4.2019 - organizovali sme turnaj bardejovských cirkevných škôl

6.4.2019 - Slávnostný zápis našich budúcich prváčikov VIDEO

3.4.2019 - vynikajúci úspech na okresnom kole matematickej pytagoriády

30.3.2018 - spoločná pôstna obnova zamestnancov a rodičov Cirkevnej spojenej školy

28.3.2019 - ocenenie na okresnej výtvarnej súťaži "Veľkonočné zvyky a tradície"

27.3.2019 - výborné umiestnenie našich žiakov na biblickej olympiáde

23.3.2019 - vynikajúci úspech na celoslovenskom kole recitačnej súťaže "A slovo bolo u Boha"

15.3.2019 - veľký úspech na okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína

11.3 -15.3.2019 - naši gymnazisti na lyžiarskom kurze vo Vysokých Tatrách

7.3.2019 - školské kolo Hviezdoslavovho Kubína na I. stupni   VIDEO

4.3.2019 - školské kolo Hviezdoslavovho Kubína na II. stupni  VIDEO

28.2.2019 - Triedna besiedka 2.B  VIDEO

27.2.2019 - Tradičný fašiangový karneval I. stupňa & ŠKD

               Triedna besiedka 3.A  VIDEO

26.2.2019 - Triedna besiedka 2.A  VIDEO

                  Prázdninová aktivita v rámci Svetového dňa chorých  Komentár

14.2.2019 - Valentínska diskotéka v ŠKD VIDEO                                                           

                  vedomostná súťaž o Bardejove - 3. a 4. ročník I. stupňa

                  beseda o sv. Jánovi Boscovi  s don Marekom Pančurom

13.2.2019 - literárno-dramatické pásmo o sv. pátrovi Piovi - žiaci 4.A  VIDEO

                  vyhodnotenie školského kola chemickej olympiády

12.2.2019 - pekný úspech na okresnom kole anglickej olympiády - kategória 1B

                 výborné umiestnenie na okresnom kole geografickej olympiády

9.2.2019 - na plese nášho Gymnázia sv. Jána Bosca  VIDEO

4.2. - 8.2.2019 - lyžiarsky výcvik našich siedmakov na Drienici  VIDEO

5.2.2019 - výborné umiestnenie našich piatakov na okresnom kole matematickej olympiády

                vyhodnotenie školského kola biblickej olympiády

24.1.2019 - pekný úspech našich recitátorov na okresnom kole súťaže v prednese povestí "Šaliansky Maťko"

17.1.2019 - vyhodnotenie školského kola dejepisnej olympiády v 9. ročníku

30.1.2019 - Deň otvorených dverí na našom bilingválnom Gymnáziu sv.Jána Bosca VIDEO

21.12.2018 - Vianočná akadémia v školskej jedálni  VIDEO

19.12.2018 - Vianočný  jarmok na podporu afrických misijných cieľov "Dobrej noviny"

18.12.2018 - vyhodnotenie školského kola matematickej olympiády 5. a 9. ročníka  Foto

15.12.2018 - spoločná adventná obnova rodičov a zamestnancov našej Cirkevnej spojenej školy

14.12.2018 - výsledky školského kola matematickej pytagoriády

13.12.2018 - "Magnum mysterium" - Vianočný koncert našej CZUŠ sv. Jána Bosca v ŠH Mier  VIDEO

12.12.2018 - pasovanie našich prvákov za "Deti svetla"  Agapé

10.12.2018 - Exkurzia žiakov 6. ročníka na interaktívnej výstave Leonardium v Prešove

8.12.2018 - veľký úspech našich žiakov na arcidiecéznej súťaži "A slovo bolo u Boha" v Humennom

7.12.2018 - vyhodnotenie školského kola geografickej olympiády

6.12.2018 - príchod sv. Mikuláša

                  vyhodnotenie školského kola olympiády z anglického jazyka

                  vyhodnotenie školskej súťaže o Anke Kolesárovej  Komentár

5.12.2018 - arcidiecézny turnaj vo futbale                                                                                               

3.12.2018 - ocenenie nášho žiaka v súťaži "Ochranárik 2018 - Ministerstvo vnútra SR "

29.11.2018 - rodičia vyrábali adventné vence s deťmi na I. stupni

28.11.2018 - veľký úspech našej žiačky na okresnom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

                    žiaci  vyrábali adventné vence pre svoje triedy

26.11.2018 - Deň kráľov na I. stupni

22.11.2018 - Katarínska diskotéka na I. stupni  VIDEO1 VIDEO2  VIDEO3

21.11.2018 - exkurzia žiakov 8. ročníka v "Inštitúte Krista Veľkňaza" v Žakovciach  Komentár

19.11.2018 - školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

16.11.2018 - veľký úspech našej CZUŠ sv. Jána Bosca na speváckej súťaži "Giraltovský hudák"

25.10.2018 - Piesne našich babičiek - naši speváci na I. stupni  VIDEO

                    Vyhodnotenie jesenného zberu papiera 2018

23.10. 2018 - Deň jablka na I. stupni

22.10.2018 - beseda s jezuitským misionárom z Indie

19.10.2018 - školský turnaj v stolnom tenise

15.10 -19.10.2018 - Farebný misijný týždeň

17.10.2018 - Exkurzia zdravotníckeho krúžku na stanici rýchlej zdravotníckej pomoci v Bardejove

10.10.2018 - Šarkaniáda I. stupňa na Radničnom námestí  VIDEO

8.10.2018Poďakovanie Únie nevidomých a slabozrakých za školskú zbierku "Biela pastelka" 

4.10. - 7.10.2018 - Duchovné cvičenia našich pedagógov v Exercičnom dome SJ v Prešove

21.9.2018 - Exkurzia žiakov 9. ročníka v kresťanskej komunite Cenacolo v Kráľovej pri Senci  Komentár

19.9.2018 - Požehnanie úrody na školskej sv. omši v kláštornom kostole

3.9.2018začiatok školského roka - slávnostné Veni Sancte