25.6.2014 - koncert po poslednej sv. omši

17.6.2014 - výhra školy v súťaži v zbere jogurtových vrchnákov Sabi

10.6.2014 - projekt  "Sedembolestná" v kláštornom kostole   VIDEO

5.6.2014 - školská matematická súťaž "Klokanko"

2.6.2014 - úspech na okresnom kole atletickej súťaže

28.5.2014- veľký úspech našich spevákov na speváckej súťaži "Pieseň pre sv. Otca" v Stropkove   VIDEO

20.5.2014 - výborné umiestnenie družstva našich dievčat na okresnej zdravotníckej súťaži SČK

16.5.2014 - výsledky jarného zberu papiera  Foto

9.5.2014 - veľký úspech na okresnom kole speváckej súťaže "Slávik Slovenska"   VIDEO

7.5.2014 - nahrávanie našich žiakov pre Slovenský rozhlas

6.5.2014 -  aktivity geografického krúžku "Poznávame Zem a Vesmír"

28.4.2014 - predstavenie literárno-dramatického krúžku "Ako si baba pačmaga ženícha hľadala"

                   úspech na okresnej enviromentálnej súťaži  "Odkazy Zemi"

16.4.2014 - hraná krížová cesta 4. A triedy

11.4.2014 - "Deň narcisov" - zbierka na podporu Ligy proti rakovine - vyzbieraná suma 126,74 Eur

                 vyhodnotenie charitatívnej zbierky "Tehlička" pre podporu misijných saleziánskych diel

9.4.2014 - Veľkonočné dekorácie našich žiakov na tvorivej dielničke

5.4.2014 - Pôstna duchovná obnova rodičov a zamestnancov

3.4.2014 projekt ku Dňu Zeme na geografii

1.4.2014 -   prekvapivá prvoaprílová zámena žiakov a učiteľov

27.3.2014 - veľký úspech na okresnej recitačnej súťaži "Poviem Ti básničku"

                   veľký úspech na okresnom kole chemickej olympiády

25.3.2014 - veľký úspech na okresnom kole matematickej pytagoriády

                   veľký úspech  na okresnom kole fyzikálnej olympiády

21.3.2014 - veľký úspech na okresnom kole recitačnej súťaže "Hviezdoslavov Kubín"

20.3.2014 - školská výtvarná súťaž "Jar prichádza"

12.3.2014 - úspech vo výtvarnej súťaži "Moja najkrajšia rozprávka"

                   úspech na okresnej gréckokatolíckej biblickej súťaži

27.2.2014 - Tradičný fašiangový karneval pre 1. stupeň

                   školské kolo súťaže "Hviezdoslavov Kubín" - 2. stupeň

26.2.2014 - školské kolo súťaže "Hviezdoslavov Kubín" - 1. stupeň

24.2.2014- školské kolo súťaže "Miss bábika"

21.2.2014 - úspech na okresnej literárnej súťaži "Poľovníci a príroda v tvorbe detí"

                    účasť na súťaži "Rómsky hlások"

20.2.2014 - školská dievčenská súťaž "Účesy, účesy"

14.2.2014 - veľký úspech na arcidiecéznej recitačnej súťaži " A slovo bolo u Boha"

                    Valentínsky bufet

                    úspech na okresnom kole dejepisnej olympiády

10.2. - 14.2.2014 - lyžiarsky zájazd siedmakov na Drienici

13.2.2014 - Valentínska šiškoparty  VIDEO

12.2.2014 - úspech na okresnom kole geografickej olympiády

                   prebehlo školské kolo biblickej olympiády

31.1.2014 - Ples nášho Gymnázia sv. Jána Bosca

23.1.2014 -  veľký úspech na okresnom kole matematickej olympiády

                     úspech na okresnom kole recitačnej súťaže "Šaliansky Maťko"

                    školská výtvarná súťaž "Bardejov- moje mesto"

20.12.2013 - Vianočná akadémia   VIDEO

19.12.2013 - Vianočná burza

                      Adventné prekvapenia tried

                      Naša výzdoba školy

18.12.2013 - sv. rodina hľadá útulok - dramatizácia žiakov 4. ročníka

                      úspech v okresnej literárnej súťaži "Napíšem Mikulášovi"

14.12.2013 - Adventná duchovná obnova rodičov a zamestnancov Cirkevnej spojenej školy

                      úspech na okresnej výtvarnej súťaži

                     Geografický krúžok na exkurzii v Košiciach

11.12.2013 - slávnostné uvedenie prvákov za "Deti svetla"

6.12.2013 - po roku nás opäť navštívil sv. Mikuláš

5.12.2013 - projekt o meste na hodine anglického jazyka

3.12.2013 - prebehli školské kolá predmetových olympiád

2.12.2013 - posvätenie adventných vencov

25.11.2013 - "Deň kráľov" na našej škole

                      Katarínska diskotéka    VIDEO

21.11.2013 - futbalový turnaj o pohára riaditeľa Cirkevnej spojenej školy

14.11.2013 - prezentácia malých divadielok dramatického krúžku  VIDEO

13.11.2013 - úspech na okresnej výtvarnej súťaži "Tvorivá jeseň"

                    ocenenie za príspevok  do literárnej súťaže "Starkí sú studnicou múdrosti"

8.11.2013 - naše koberčeky na tvorivej dielničke

7.11.2013 - dramatizácia na hodine náboženstva - 4.A    VIDEO

6.11.2013 - výborné umiestnenie na okresných majstrovstvách v stolnom tenise

28.11.2013 - enviroprojekt - separácia odpadov

                     "Jeseň " - školská výtvarná súťaž

                     Na hodine anglickej konverzácie    VIDEO

22.10.2013 - jesenný zber papiera  Výsledky

                     Vystúpenie pre seniorov v rámci "Mesiaca úcty k starším"   VIDEO

21.10.2013 - "Deň jablka" na našej škole

                     školský turnaj v stolnom tenise

18.10.2013 - úspech na okresnom kole speváckej súťaže "Piesne našich babičiek"   VIDEO

16.10.2013 - úspešné zakončenie plaveckej ligy našich žiakov

                     týždeň misijného ruženca

15.10.2013 - naši žiaci na koncerte "Integrácia" v Košiciach

                     ako pracuje náš záujmový útvar "Výtvarníček"

11.10.2013 - dejepisná exkurzia žiakov 9. ročníka na Dukle

9.10.2013 - školské kolo speváckej súťaže "Piesne našich babičiek"   VIDEO

9.10.2013 - úspešná výprava na Behu radničným námestím

3.10 - 6.10.2013 - Duchovné cvičenia pedagógov v Exercičnom dome SJ v Prešove

3.10.2013 - šarkaniáda našich žiakov na Radničnom námestí

2.10.2013 -  vynikajúci úspech na okresných majstrovstvách v cezpoľnom behu

27.9.2013 - geografická exkurzia žiakov vo Svidníku

18.9.2013 - poďakovanie za úrodu na školskej sv. omši                 

13.9.2013 - krížová cesta žiakov I. stupňa na bardejovskú Kalváriu