28.6.2016 - rozlúčkový večierok našich deviatakov   VIDEO

19.6.2016 - slávnostná akadémia "Milosrdní ako Otec"   VIDEO                    

                  aktivity nášho ŠKD - 13. máj - Fatimský deň

                                                    Na návšteve u tučniaka Bardíka

                                                    súťaž "Človeče, nehnevaj sa!"

                                                    Hry rytiera Rolanda

                                                    Noc v škole

                                                    na výchovnom koncerte našej ZUŠ sv. Jána Bosca

                 aktivity našich prvákov

21.6.2016 - besiedka žiakov IV.B   VIDEO

                  aktivity našich deviatakov - dobrovoľnícka činnosti v Hospici Matky Terezy v Bard. Novej Vsi

                                                                 exkurzia do dreveného gr. kat. chrámu v Tročanoch

                                                                  výlet do Závažnej Poruby v Nízkych Tatrách

2.6-3.6.2016 - výlet žiakov 8. ročníka na Oravu a Liptov

2.6.2016 - spoločný výlet 3. a 4. ročníka do Jasovskej jaskyne a kaštieľa v Betliari

1.6.2016 - Juniáles nášho ŠKD

27.5.2016 - nový spevácky talent na I. stupni   VIDEO

                 príslušníci Armády Slovenskej republiky na I. stupni

26.5.2016 - výborné umiestnenie na súťaži hliadok mladých zdravotníkov SČK   najmladší zdravotníci

                  skutok telesného milosrdenstva "Smädných napájať"- 4. ročník

18.5.2016 - výsledky jarného zberu papiera 2016 - jednotlivci    Triedy

                    vyhodnotenie - 2. stupeň

13.5.2016 - besiedka žiakov 3. ročníka  VIDEO

10.5.2016 - vynikajúce umiestnenie na okresnom kole speváckej súťaže "Slávik Slovenska"  VIDEO

29.4.2016 - "Z rozprávky do rozprávky" - besiedka našich žiakov 2. ročníka   VIDEO

                       Deň Zeme na I. stupni

21.4.2016 - Jakub Adamišin z 9.B - zvíťazil na krajskom kole fyzikálnej olympiády

13.4.2016 - pekné umiestnenie na okresnom kole v malom futbale chlapcov

12.4.2016 - Tehlička 2016

                 Tanec milosrdenstva na I. stupni

11.4.2016 - beseda o netopieroch na I. stupni

6.4.2016 - Zápis žiakov do 1. ročníka CZŠ sv. Egídia   VIDEO

                    úspech našich žiakov  na okresnom kole matematickej olympiády

5.4.2016 - školská súťaž pre dievčatá "Účesy"   I. stupeň

2.4.2016 - svadba našej pani učiteľky

1.4.2016 - veľké prekvapenie od našich najmenších prvákov - skutok milosrdenstva

                  Mesiac knihy na I. stupni CZŠ

23.3.2016 - hraná krížová cesta našich štvrtákov  VIDEO

21.1.2016 - žiaci 5. ročníka realizovali prakticky skutok duchovného Božieho milosrdenstva

                  pekný výsledok na okresných majstrovstvách v stolnom tenise dievčat

17.3.2016 - výborné umiestnenie žiakov na okresnom kole "Hviezdoslavovho Kubína"

                  vynikajúce umiestnenie na okresnom kole fyzikálnej olympiády

                  výborné umiestnenie na okresnom kole chemickej olympiády

16.3.2016 - divadielka nášho literárno - dramatického odboru   VIDEO 1   VIDEO 2  

                  krížová cesta ŠKD

                  úspešné družstvo z 8.A na biblickej súťaži "Milosrdný ako Otec"

15.3.2016 - prekrásne kraslice vytvorené žiakmi 1.B triedy

12.3.2016 - spoločná duchovná obnova zamestnancov a rodičov Cirkevnej spojenej školy

10.3.2016 - školské kolo Hviezdoslavovho Kubína na I. stupni  Vyhodnotenie  VIDEO

                  školské kolo Miss Bábika na I. stupni    VIDEO

9.3.2016 - školské kolo Hviezdoslavovho Kubína na II. stupni   VIDEO

                úspech na okresnom kole biblickej olympiády

                úspech na protopresbyteriálnom kole biblickej olympiády

                aktivita druhákov v rámci roka milosrdenstva

8.3.2016 - výborné výsledky na okresnom kole matematickej pytagoriády

29.2 - 4.3.2016 - Lyžiarsky výcvik - 7. ročník - Vysoké Tatry  VIDEO                                                                                                           

4.3.2016 -  VIDEO - bábkové divadlo na hodine slovenského jazyka a literatúry v 5.A

3.3.2016 - hlavná cena v mestskej literárnej súťaži "Mladí spisovatelia"

2.3.2016 - boli sme organizátormi arcidiecéznej súťaže "Dedičstvo Otcov, zachovaj nám, Pane"

24.2.2016 - Rok milosrdenstva -vylosovanie skutkov milosrdenstva pre jednotlivé triedy

                  Tematická nástenka v hlavnej budove školy

5.2.2016 -  na plese  nášho gymnázia sv. Jána Bosca

4.2.2016 -   Fašiangové šiškoparty pre I. stupeň a ŠKD 

                  výsledky školského kola biblickej olympiády

2.2.2016 -   Fašiangové pečenie šišiek v ŠKD             

29.1.2016 -  slávnostné ukončenie 1. polroka šk. roku 2015/2016

28.1.2016 -   Tradičný fašiangový karneval pre I. stupeň a piatakov

                    Deň otvorených dverí na našom bilingválnom gymnáziu

                    úspech našich žiakov na okresnej recitačnej súťaži  "Šaliansky Maťko"

 21.1.2015 -   úspech na okresnom kole matematickej olympiády

                    náš žiak ocenený cenou primátora mesta Bardejov 2015 za šport

14.1.2016 -   úspech na okresnom kole olympiády z anglického jazyka   

                         školské majstrovstvá CZŠ sv. Egídia v stolnom tenise                               

                         Vianoce na našej škole

                    naši tretiaci a štvrtáci na Vianočnom futbalovom turnaji

                 Aktuality  z nášho školského klubu detí   Predvianočné pečenie perníčkov

22.12.2015 - Vianočná akadémia pre II. stupeň a gymnázium  VIDEO

21.12.2015 - Vianočná rozprávka literárno-dramatického odboru pre I. stupeň  VIDEO

                    Predvianočná besiedka 1.A triedy  VIDEO

18.12.2015 - Predvianočná besiedka 1.B triedy  VIDEO

                   Adventná burza hračiek na I. stupni

17.12.2015 - Predvianočné besiedky žiakov 5. ročníka

15.12.2015 - koncert našej CZUŠ sv. Jána Bosca

12.12.2015 - Spoločná adventná obnova rodičov a zamestnancov Cirkevnej spojenej školy

11.12.2015 - vyhodnotenie školského kola matematickej pytagoriády  I.stupeň

                    vyhodnotenie školského kola olympiády z anglického jazyka

                    vyhodnotenie školského kola geografickej olympiády

                    vyhodnotenie školského kola dejepisnej olympiády

                    výtvarná súťaž pre I. stupeň "Môj anjel"

10.12.2015 - veľký úspech našej žiačky na okresnom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

9.12.2015 - pasovanie prvákov za "Deti svetla"  VIDEO

8.12.2015 - výborné umiestnenie na arcidiecéznej recitačnej súťaži "A slovo bolo u Boha v Humennom"

4.12.2015 -  príchod sv. Mikuláša  VIDEO

30.11.2015 - úspech našich žiakov v mestskej stolnotenisovej lige

27.11.2015 - požehnanie Adventných vencov

                    netradičná hodiny literatúry v 6.A - VIDEOKLIP

                    teplomery žiakov 7.A na hodine fyziky

26.11.2015 - Katarínska diskotéka v ŠKD

20.11-22.11.2015 - Duchovné cvičenia pedagógov v Augustíneu v Bardejovských Kúpeľoch

12.11.2015 - uskutočnilo sa školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

28.10.2015 - Deň so svätými na I. stupni

26.10.2015 - školská súťaž "Pieseň našich babičiek"

19.10. - 23.10.2015 - misijný týždeň na našej škole    misijný týždeň na I. stupni

22.10.2015 - súťaž dopravného inšpektorátu Policajného zboru SR "Poznaj pravidlá, chráň si život na ceste"

21.10.2015 - výborné umiestnenie na tradičnom "Behu Radničným námestím"                     

20.10.2015 - vyhodnotenie jesenného zberu papiera  vyhodnotenie na I. stupni

19.10.2015 - poďakovanie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska našej škole                                                            

14.10.2015 - exkurzia žiakov 3. ročníka vo výrobni hostií v Prešove a Ružencovej záhrade vo Vyšnej Šebastovej

12.10.2015 - školská výtvarná súťaž "Jeseň života"  výtvarná súťaž "Starí rodičia na I. stupni"

8.10.2015 - vystúpenie našich žiakov v rámci "Mesiaca úcty k starším"

2.10.2015 - "Šarkaniáda I. stupňa na Radničnom námestí"

1.10.2015 - výborné umiestnenie na okresných majstrovstvách v cezpoľnom behu

30.9.2015 - Požehnanie úrody na školskej sv. omši

14.9.2015 - spoločná krížová cesta žiakov I. stupňa na Bardejovskej Kalvárii

2.9.2015 - začali sme školský rok 2015/2016