8.8.2015 - svadba našej pani učiteľky

24.6.2015 - rozlúčka žiakov 9. ročníka   Rozlúčková pieseň

                  rozlúčka žiakov 4. ročníka s I. stupňom

23.6.2015 - Olympijské hry na I. stupni CZŠ

                Prebehla čitateľská súťaž v 1. ročníku      Vyhodnotenie matematickej súťaže "Klokanko"

12.6.2015 - "Hudba na papieri" - okresná výtvarná súťaž

11.6.2015 - Besiedka žiakov 1. ročníka   VIDEO

9.6.2015 - výlet žiakov 4. ročníka Do Belianskej jaskyne a Litmanovej

4.6..2016 - Juniáles žiakov 1. stupňa CZŠ      Turistický krúžok na Bardejovskej kalvárii

                  ocenenie nášho žiaka v okresnej literárnej súťaži "Mama, ocko, rodina"

3.6.2015 - výlet žiakov 2. ročníka na Zborovský hrad

                 výlet žiakov 3. ročníka na hrad Stará Ľubovňa a do Litmanovej

                 výlet žiakov 1. ročníka do Raslavíc

                 turistický výlet žiakov 6. ročníka na Hrebienok vo Vysokých Tatrách

2.6.2015 - výborné umiestnenia našich žiakov na okresnej súťaži zdravotníckych hliadok

28.5.2015 - Výlet žiakov 7. ročníka do Vysokých Tatier

27.5.2015 - Besiedka 2.A triedy Ku "Dňu matiek"      VIDEO

22.5.2015 - Anjelici na ulici - divadelné predstavenie žiakov 3.B triedy    VIDEO

                 naše družstvo chlapcov na okresnom kole v atletike

21.5.2015 - spoločné popoludnie rodičov a žiakov 3.A triedy

20.5.2015 - jarné účelové cvičenie na II. stupni

                   Pieseň pre sv. Otca - arcidiecézna spevácka súťaž     VIDEO

19.5.2015 - "Deň mlieka" na I. stupni

                   výlet 9.A do Hervartova

15.5.2015 - výsledky Jarného zberu papiera   najlepší na II. stupni   najlepší na I. stupni

                I. stupeň - púť našich žiakov 2. a 4. ročníka do Gaboltova

12.5.2015 - naši žiaci na okresnej speváckej súťaži "Slávik Slovenska"    VIDEO

7.5.2015 - Testovanie Komparo žiakov 4. ročníka        

23.4.2015 - ocenenie z literárnej súťaže "Moja pani učiteľka"

22.4.2015 - "Deň Zeme" na našom I. stupni

                   naša účasť na okresnej biologickej súťaži v rámci "Dňa Zeme"

20.4.2015 - Prehľad o zbierke "Tehlička pre Afriku" na našej škole

16.4.2015 - anglická olympiáda v 3. a 4. ročníku na I. stupni

                   beseda s angličanom

15.4.2015 - výborné výsledky na okresnom kole matematickej olympiády pre 6. - 8. ročník

10.4.2015 - projekt "Vitamíny" na hodine chémie v 9.B    9.A

9.4.2015 - výborné výsledky na okresnom kole recitačnej súťaže "Hviezdoslavov Kubín"

1.4.2015 - hraná krížová cesta našich štvrtákov   VIDEO

31.3.2015 - naši úspešní riešitelia okresného kola chemickej olympiády

                   veľký úspech na okresnom kole matematickej pytagoriády

23.3.2015 -  celoštátne testovanie žiakov "Matematický klokan" na našej škole

21.3.2015 - spoločná duchovná obnova zamestnancov a rodičov Cirkevnej spojenej školy

                   veľký úspech na celoslovenskom kole recitačnej súťaže "A slovo bolo u Boha" v Bratislave

20.3.2015 - krížová cesta žiakov I. stupňa na bardejovskej kalvárii

                   zo života nášho I. stupňa

19.3.2015 - pracovná cesta pána riaditeľa do 2 partnerských škôl  - Chertsey  salesian school   John Bosco college  

                   výborné umiestnenie na okresnom kole fyzikálnej olympiády

16.3.2015 - úspechy na okresných kolách biblickej olympiády  rímskokatolíckej

                                                                                                       gréckokatolíckej

6.3.2015 - Bábkové divadlo na hodinách Slovenského jazyka a literatúry v 5. ročníku

5.3.2015 - školské kolo Hviezdoslavovho Kubína na I. stupni

16.3. -12.3.2015 -  Lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka a gymnázia na Drienici  VIDEO

13.2.2015 - "Aktivity našich rodín"

12.2.2015 - tradičná "Valentínska šiškopárty" na I. stupni     VIDEO

                   školské kolo súťaže "Účesy"

                   naše žiačky na okresnom kole dejepisnej olympiády

11.2.2015 - prebehlo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína na II. stupni    VIDEO  

5.2.2015 - školské kolo biblickej olympiády   Výsledky

                  úspech na okresnom kole geografickej olympiády

2.2 - 6.2.2015 - "Týždeň rodiny"  na I. stupni    Spoločné tvorivé aktivity

30.1.2015 - naši žiaci na plese nášho Gymnázia sv. Jána Bosca

29.1.2015 - Deň otvorených dverí nášho bilingválneho Gymnázia sv. Jána Bosca

                   Tradičný fašiangový karneval

28.1.2015 - vynikajúce výsledky na okresnom kole v matematickej olympiáde

23.1.2015 - úspech na okresnej výtvarnej súťaži "Mlieko pre deti"

                     Reportáž zo zápisu do 1. ročníka      VIDEO

16.1.2015 - vynikajúce výsledky na okresnom kole anglickej olympiády

19.12.2014 - posledný deň pred vyučovania pred Vianočnými sviatkami   VIDEO

18.12.2014 - šikovné ruky našich siedmakov na svete práce a technike

17.12.2014 - galakoncert "Vianočné skutky" našej základnej umeleckej školy sv. Jána Bosca

                     prebehlo školské kolo geografickej olympiády

                     prebehlo školské kolo olympiády v anglickom jazyku   test

13.12.2014 - spoločná adventná obnova zamestnancov a rodičov Cirkevnej spojenej školy

11.12.2014 - Adventná besiedka žiakov 1. ročníka  VIDEO

10.12.2014 - pasovanie prvákov za "Deti svetla"

                     vystúpenie literárno-dramatického krúžku v Seniorcentre

                    výsledky školského kola v matematickej pytagoriáde

8.12.2014 - veľký úspech na krajskom kole recitačnej súťaže "A slovo bolo u Boha"

                    úspech na okresnej súťaži v knižnici D. Gutgesela "Mladý literárny kritik"

                    prebehlo školské kolo olympiády z nemeckého jazyka

5.12.2014 - Aj k nám prišiel sv. Mikuláš   VIDEO

28.11.2014 - Posvätenie adventných vencov

27.11.2014 - školské kolo dejepisnej olympiády

26.11.2014- "Vzory mojej svätosti" - školská súťaž

                     "Pani Zima prišla k nám" - školská výtvarná súťaž

                      veľký úspech na okresných majstrovstvách v tenise

25.11.2014 - Katarínska diskotéka na I. stupni  VIDEO

21.11.2014 - "Deň kráľov na I. stupni"   VIDEO  komentár

                     Vyhodnotenie školského kola olympiády zo SJL

19.11.2014 - školské majstrovstvá v stolnom tenise

12.11.2014 - "Jeseň , pani bohatá" - okresná výtvarná súťaž

5.11.2014 - druhé miesto nášho futbalového družstva na okresnom kole Coca-Cola Cup

22.10.2014 - veľký úspech na okresnej speváckej súťaži  "Piesne našich babičiek"   VIDEO

21.10.2014 - "Deň jablka" na I. stupni

18.10.2014 - svadba našej pani učiteľky

16.10.2014 - Beh radničným námestím

13.- 17.10. 2014 - farebný misijný týždeň na našej škole   1. stupeň

                                                                                         2. stupeň

13. - 16.10.2014 - jesenný zber papiera   vyhodnotenie

15.10.2014 - školská spevácka súťaž "Pieseň našich babičiek"

                     požehnanie úrody na školskej sv. omši

8.10.2014 - Šarkaniáda I. stupňa na Radničnom námestí

30.9.2014 - účasť našich žiakov na majstrovstvách v cezpoľnom behu  komentár

25.9.2014 - sv.misie na našej škole

2.9.2014 - slávnostné otvorenie školského roka