27.6.2012 - Rozlúčková slávnosť žiakov 9. ročníka

22.6.2012 - vystúpenie našich žiakov na memoriáli G. Dulinovej

14.6.2012 - Deň ovocia a zeleniny v 2.B triede

9.6.2012 - spoločné popoludnie rodičov a žiakov 4.A  Foto

8.6.2012- Terézia Lazorová - 3. miesto na krajskom kole "Slávika Slovenska"

30.5.2012 - práce odoslané na výtvarnú súťaž "Čarovné jabĺčko - môj sen" 

                   Výlet žiakov 8. ročníka na Alpínku v Košiciach                 

                   Vyhodnotenie jarného zberu papiera   FOTO

                   Výlet žiakov 8. ročníka na Zborovský hrad

23.5.2012 - účasť našich žiačok na "Botanikiáde" v botanickej záhrade v Košiciach

21.5.2012 - ocenené práce - výtvarná súťaž "Mamičky a ich deti " - 1. miesto                                           

17.5.2012 - školský spevácky zbor v Bazilike sv. Egídia

                     VIDEO 1    VIDEO 2     VIDEO 3      VIDEO 4

                    živá nahrávka nášho speváckeho zboru

 

                   školská výtvarná súťaž "Panna Mária očami detí"

15.5.2012 - okresné kolo speváckej súťaže "Slávik Slovenska"

10.5.2012 -úspech na speváckej súťaži "Pieseň pre sv. Otca" v Stropkove

                              VIDEO

                      Geografický krúžok na Mihaľove

3.5.2012 - Vernisáž CZŠ sv. Egídia v Poľsko-slovenskom dome

26.4.2012 - Slávnosť 20. výročia vzniku CZŠ sv. Egídia

                       VIDEO

                   Naše úspešné športové tímy  

                Výborné výsledky na okresných matematických súťažiach

                   úspech na okresnej enviromentálnej súťaži "Odkazy Zemi"

                   úspech v okresnej streleckej lige

                Tehlička pre Sudán - podpora misií

18.4.2012 - praktické ukážky  ľudového keramikára pre I. stupeň

13.4.2012 - Deň narcisov

4.4.2012 - Utrpenie Pána Ježiša Krista - hraná krížová cesta našich štvrtákov

                  Tradičná veľkonočná výstava našich žiakov

28.3.2012 - úspech deviatakov na matematickej Henischiáde

27.3.2012 - Turisticko - prírodovedný krúžok na lesníckom náučnom chodníku

                  v Bardejovských Kúpeľoch

22.3.2012 - veľký úspech na okresnom kole biblickej olympiády                

21.3.2012 - prednáška pre mladých vdp. Pavla Hudáka

                                /rektor domu Anky Kolesárovej/

                  úspech v protopresbyterskom kole biblickej olympiády

20.3.2012 - úspech v streleckej súťaži

                 naši žiaci podporili projekt saleziánov pre Sierra Leone

15.3.2012 - veľký úspech na okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína

                 úspech na okresnom kole fyzikálnej olympiády

8.3.1012- školské kolo Hviezdoslavovho Kubína pre II. stupeň

                 VIDEO 1      VIDEO 2

7.3.2012 - školské kolo Hviezdoslavovho Kubína pre I. stupeň

                 VIDEO 1       VIDEO 2

5.3.2012 - veľký športový úspech

27.2. - 28.2.2012 - prázdninové futbalové turnaje žiakov 3. a 4. ročníka

14.2.2012 - Valentínske popoludnie v školskej jedálni

6.2.- 10.2.2012 - lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka na Drienici

                      školské kolo biblickej olympiády

2.2.2012 - tradičný fašiangový karneval I. stupňa

29.1.2012 - školský turnaj v stolnom tenise

28.1.2012 -Spoločný ples rodičov a zamestnancov CZŠ sv. Egídia

                       Video zo zápisu prvákov

                       Deti a mlieko - súťažné práce našich žiakov

26.1.2012 - veľký úspech na recitačnej súťaži  "Šaliansky Maťko"

17.1.2012 -veľký úspech na okresnej výtvarnej súťaži "Najkrajší adventný kalendár"                 

                     Výlet krúžku "Poznávame Zem a Vesmír" do Bardejovských Kúpeľov

22.12.2011 - Vianočná akadémia   VIDEO 1   VIDEO 2

20.12.2011 -  Adventná besiedka našich prvákov   VIDEO 1   VIDEO 2

                     Vianočné priania našich nemčinárov

                     O móde v angličtine

20.12.2011 - svietniky - výrobky žiakov 8. ročníka - predmet Technika

19.12.2011- Najkrajšie vianočné pohľadnice našich výtvarníkov

                   Turisticko-prírodovedný krúžok v Bardejovských Kúpeľoch

14.12.2011 - slávnostné pasovanie prvákov za deti svetla

                    veľký úspech na okresnej výtvarnej súťaži "Pani zima príde k nám"

9.12.2011 - Vianočná burza hračiek - podpora pápežských misijných diel

8.12.2011- veľký úspech na Arcidiecéznej súťaži "A slovo bolo u Boha"

                   veľký úspech na okresnej súťaži "Vianočný medovník"

6.12.2011 - Deň sv. Mikuláša

4.12.2011 - adventné vystúpenie žiakov v Bardejovskej Novej Vsi

                              VIDEO 1          VIDEO 2

3.12.2011- spoločná adventná obnova rodičov a zamestnancov CZŠ sv. Egídia

29.11.2011- úspech na arcidiecéznej súťaži "Dedičstvo Otcov zachovaj nám Pane"

26.11.2011 - Posvätenie adventných vencov

                     Veľký úspech na medzinárodnej fotografickej  súťaži

24.11.2011 - veľký úspech na majstrovstvách okresu zo vzduchovej pušky

23.11.2011 - Katarínska diskotéka pre I. stupeň

                     Opekačka "Turisticko-prírodovedného krúžku"

                     Vychádzka Turisticko-prírodovedného krúžku na Vinbarg

                     Výlet krúžku "Poznávame Zem aj Vesmír na Kalvárii"

22.11.2011 - školská výtvarná súťaž "Pani zima ide k nám"

11.11.2011 - Súťažné popoludnie "Zvieratká sa pripravujú na zimu"

                      turisticko-prírodovedný krúžok

4.11.2011 - Výlety Turisticko - prírodovedného krúžku 

                          na Šibenej hore      na dopravnom ihrisku

2.11.2011 - Výlet krúžku "Poznávame Zem a Vesmír" na Zborovský hrad

26.10.2011 - Vyhodnotenie jesenného zberu papiera 2011  Fotografia

                     Pieseň našich babičiek - okresné kolo speváckej súťaže

                     Starkí sú studnicou múdrosti - okresná literárna súťaž

24.10.2011 - Pieseň našich babičiek - slávnostné popoludnie v našej školskej jedálni

12.10.2011 - Beh radničným námestím  okresná súťaž

                     Výtvarný krúžok

11.10.2011 - vystúpenie pre Klub kresťanských seniorov

10.10.2011 -  Veselá angličtina v II.A - VIDEO 1 VIDEO 2 

4.10.2011 - Turisticko-prírodovedný krúžok v Bardejovských Kúpeľoch

29.9. - 2.10. 2011 - Duchovné cvičenia učiteľov CZŠ sv. Egídia

                                    v Exercičnom dome SJ v Prešove

28.9.2011 - Poďakovanie za úrodu na školskej sv. omši

27.9.2011 - Šarkaniáda žiakov I. stupňa

                  Turisticko-prírodovedný krúžok na Mihaľove

23.9.2011 - záujmový krúžok Varíme, pečieme

21.9.2011 - spoločné popoludnie rodičov a žiakov IV.B triedy

16.9.2011 - Jesenné účelové cvičenie pre II. stupeň

5.9.2011 - Začiatok školského roku 2011/2012