V piatok 4.11.  sa šiestaci stretli v bazilike sv. Egídia, aby zažili duchovnú obnovu s názvom "Nebo v bazilike".

 Rozdelili si 12 oltárov a preskúmali, akí svätí sú na nich zobrazení. Potom sa zoznamovali so životom jedného z nich,

 jeho láskou k Bohu a odvahou byť kresťanom a prosili ho o príhovor z neba.

  Dopoludnie zakončili pri Ježišovi na sv. omši.