Egidius news           1   2   3   4   5   6   7 aktuálny

 /kliknite na jednotlivé čísla nášho oficiálneho

             školského časopisu/

 

 

            Naša škola

  /o aktivitách I. stupňa CZŠ sv. Egídia

          v školskom roku 2014/2015/