Mgr. Martin Šmilňák

riaditež Cirkevnej spojenej školy

 

Ing. Peter Miko

zástupca riaditeža

 

 

PaedDr. Silvia Havrilová

zástupkyňa riaditeža