Ponúkané krúžky pre II. stupeň

Vedúci krúžku

Názov krúžku

Miesto,deň a čas

konania krúžku

Sim

Cvičenia z MAT pre 9.A

9.A      štvrtok         13:45-15:45       

Remetová

Cvičenia z MAT pre 9.B

9.B       podľa dohody     

Mihaľová

Mladý záchranár

Podľa dohody

Fertaľová

Cvičenia zo SJL 9.A

9.A     Pondelok       13:45 – 14:45

Pavelová

Slovenčina hravo – 6. ročník

6.A     Pondelok        13:45

Fertaľová

Cvičenia zo SJL 9.B

9.B    Štvrtok          13:45 – 14:45

Matej

Futbal 5. – 9. ročník

Pondelok                13:45 – 14:45    

Matej

Stolný tenis – 5. – 9. ročník

Štvrtok                    13:45 – 14:45

Dubovecký

Florbal ZŠ /5. – 9. Ročník/

Telocvičňa SSOŠ             Štvrtok

                                       14:00-15:30

Gaľanová

Francúzština

 

Podľa dohody

Demská, Miko

Spevácky zbor

 /5. – 9. ročník/

Utorok   -  po duchovnom slove

Fertaľová

Príprava na testovanie – 5. ročník

5.B  streda    14:00-15:00

Stašková

Príprava na testovanie – 5. ročník

5.A  streda    13:45-14-45

Dubovecká

Matematika pre siedmakov

Podľa dohody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponúkané krúžky pre I. stupeň

Vedúci krúžku

Názov krúžku

Miesto,deň a čas

konania krúžku

Forišová

Pohybové hry

     štvrtok         13:00-14:00      

Terpitková

Turistický

     piatok

Matejová

Počítačový

    Piatok           13:30-14:30

Zeleniaková

Stretko /pre 3.B/

     utorok