Cirkevná spojená škola Bardejov

organizačná zložka Cirkevná základná škola sv. Egídia

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

IČO: 031942733

DIČ: 2020623759

Mail: egidiusbj@gmail.com

telefón - sekretariát: 054/4722848

telefón - vedúca školskej jedálne - 054/4722425

telefón - zborovňa I. stupeň a ŠKD - 054/4723174